Veri Madenciliği

KonuDosya
Giriş-Veritabanı - VerimadenciligiGiris-Veritabani.pdf , Giris-Verimadenciligi.pdf
R KomutlarıR_komutları.pdf
Hata MatrisiHata-Matrisi.pdf
K En Yakın Komşuluk K_En_Yakın_Komsuluk.pdf
R_KNN.pdf
Karar Ağaçları Karar_Agacları.pdf
R_DecisionTree.pdf
C4_5_KararAgaci.xlsx
ID3_KararAgaci.xlsx
Naive Bayes Sınıflandırıcı Naive-Bayes.pdf
R_Naive-Bayes.pdf
Yapay Sinir Ağları Yapay_sinir_aglari.pdf
R_Yapay_sinir_aglari.pdf
Lineer - Logistik Regresyon Linear-Logistic-Regression.pdf
linearRegression.xlsx
R_Lineer_Regression.pdf
R_Logistic_Regression.pdf
K Ortalamalar Kümeleme K_Means_Kumeleme.pdf
R_K_Means_Kumeleme.pdf
Destek Vektör Makineleri (SVM) Destek_Vektor_Makineleri.pdf
R_Destek_Vektor_Makineleri.pdf
Temel Bileşen Analizi (PCA) Temel_Bilesen_Analizi.pdf
R_Temel_Bilesen_Analizi.pdf
Birliktelik Kuralları (Apriori Algoritması) Birliktelik_Kurallari.pdf
R_Birliktelik_Kuralları.pdf