* Veri Yapıları dersi vizesi 16.07.2019 Salı , 09:30'da, 326 nolu sınıfta yapılacaktır.

** Veri Madenciliği dersi vizesi 16.07.2019 Salı , 13:30'da, 326 nolu sınıfta yapılacaktır. (Hesap makinesi getiriniz.)VERİ YAPILARI

HAFTA

VERİ MADENCİLİĞİ


Giris,
Koşullu İfadeler - Döngüler,
Fonksiyonlar,
Diziler,
String,
Pointers,
Struct(yapılar)
C_Programlama_1.pdf
C_Programlama_2.pdf
C_Programlama_3.pdf
C_Programlama_4.pdf
C_Programlama_5.pdf
C_Programlama_6.pdf
C_Programlama_7.pdf
C_Programlama_8.pdf
helloWorld.c, switchCase.c, SayiTahminOyunu.c, faktoriyelNormal.c, faktoriyelRecursive.c, AritmatikOrtalama.c, StringUygulamalar.c, Pointer.c, GostericiAritmatigi.c callByValueandReference.c, PointerDizi.c, Struct1.c, Struct2.c

1

Veri Madenciği Giriş,
R Komutları,
Hata Matrisi,
K En Yakın Komşuluk,
KNN R uygulaması
Giris-Verimadenciligi.pdf,
R_komutları.pdf,
Hata-Matrisi.pdf,
K_En_Yakın_Komsuluk.pdf
R_KNN.pdf

Linked List (Bağlı Listeler) LinkedList.pdf LinkedList.c

2

Karar Ağaçları,
R Karar Ağacı Uygulaması,
ID3 Excel,
C4.5 Excel
Karar_Agacları.pdf,
R_DecisionTree.pdf,
ID3_KararAgaci.xslx,
C4_5_KararAgaci.xslx

Stack (Yığın),
Queue (Kuyruk)
stack.pdf,
queue.pdf
stack_dizi.c,
stack_linkedList.c,
stack_karakter_ters_yazdirma.c,
queue_dizi.c,
queue_liste.c,
circularQueue.c

3

Lineer - Lojistik Regresyon
Naive Bayese Sınıflandırıcı
Linear-Logistic-Regression.pdf,
R_Lineer_Regression.pdf,
R_Logistic_Regression.pdf,
linearRegression.xslx,
Naive-Bayes.pdf,
R_Naive-Bayes.pdf